title
Mõõtmisandmetel ja simulatsioonil põhinev sisekliima õhu kvaliteedi analüüs kahe loomuliku ventilatsiooniga kahe Soome eramu näitel
Measurement and simulatsion based indoor air quality assessment of two naturally ventilated detached houses in Findland
author
Pallotedder, Janno
defence date
language