title
Ehitusvaldkonna väärtuspõhiste hangete juurutamine Tallinna Linnavaraameti näitel
Implementing building sector value-based procurements in Tallinn City Property Department
author
Linde, Mailis
keywords
väärtuspõhisus
väärtuspõhine hange
kvaliteethange
tark tellija
linnavaraamet
value based procurement
quality procurement
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus