title
Strateegilise otsustusõppuse tarkvara tootestamine STRATEX platvormi baasil
Productization of strategic decision-making exercise software on the basis of the STRATEX platform
author
Münzer, Markus Ilmar
supervisor
defence date
language