title
Konteiner- ja tavaveo protsessid puiduekspordil Stora Enso Eesti AS näitel
The processes of exporting wood products using container and break bulk shipping: the case of Stora Enso Eesti AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit