title
Tallinna Polütehnik Nr 15 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.05.1985
language