title
Kulude arvestus ja selle täiustamise võimalused Kiviõli Keemiatööstuse OÜ näitel
Developing accounting system in Kiviõli Keemiatööstuse Ltd.
author
Rjabušenko, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit