title
Inimkapitali mõju majanduslikule jõukusele Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitel
Effect of human capital on economic prosperity: examples from Estonia, Latvia, Lithuania and Finland
author
Jensen, Merily
supervisor
defence date
language