title
Andmete ühekordse küsimise põhimõtte rakendamine piiriüleses kontekstis: heade tavade analüüs
Implementation of the once-only principle in the cross-border context: analysis of good practices
author
Fedko, Ekaterina
defence date
language