title
Konstitutsioonilised õigused ja Aafrika tavaõigus: õigusliku ja kohtuliku pluralismi vahelise lõhe ületamine koloniaalajastu järgses kontekstis
Constitutional rights and african customary law: bridging the gap between legal and judicial pluralism within the post-colonial context
author
Helu, Mataba Angela
defence date
language