title
Veebirakenduse loomine targa auditooriumi prototüübi andmete visualiseerimiseks R ja Shiny baasil. Õppematerjalide koostamine
Creating a web application for a smart classroom prototype's data visualization with R and Shiny. Study materials development
author
Tenusar, Ksenia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus