title
Niiskete ruumide kergseintes kasutatavate hüdroisolatsioonsüsteemide toimivus
Performance of hydroisolation systems with non-load bearing walls in humid rooms
author
Ottis, Ott
keywords
hüdroisolatsioonsüsteem
ehitusplaadid kergseintes
niisked siseruumid
hydroisolatsion material
hydroisolatsion system
construction boards in non-load bearing walls
humid rooms
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access