title
Haigushüvitiste reformi mõjust ning töötajate tervisega seotud kulude katmisest ja maksustamisest Metaprint AS näitel
The effect of sick-pay cut reform and covering of health expenditures and taxation based on the employees of Metaprint AS
keywords
haiguspäevad
haigushüvitised
tervise- ja spordikulud
defence date
language