title
Tarnijate perioodilise hindamise protsessi arendamine Harju Elekter Elektrotehnika AS näitel
Improving supplier periodic evaluation process on the example of Harju Elekter Elektrotehnika AS
author
Jaakson, Krõõt
keywords
tarnijate arendamine
tarnijate segmenteerimine
supplier development
measuring supplier performance
supplier segmentation
supervisor
defence date
language