title
Tallinna Polütehnik Nr 21 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.09.1984
language