title
Maanteede parameetrite mõju liiklusohutusele
Geometry of Estonian State Roads: Safety Implications
author
Jairus, Tanel
keywords
maanteede projekteerimine
maantee geomeetria
road design
road geometry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information