title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
13.02.1981
language