title
Infokvaliteet Eesti Energia ASi kliendiinfosüsteemi portaalis
Information Quality in Eesti Energia AS Customer Information Systems Portal
author
Kaasik, Henry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit