title
Töösõltuvuse ja tööorientatsiooni seos ning nende mõju tervisealasele psühholoogilisele võimestamisele avalik-õiguslikus ülikoolis. The relationship between workaholism and work orientation and their effects on psychological health empowerment at university
author
Laur, Liisa
defence date
language