title
JA3 ja JA3S-i avastamise täpsuse hindamine turvalisuse jälgimisel SSL suhtluses
Evaluating the detection accuracy of JA3 and JA3S in security monitoring of SSL communication
author
Truong, Jessica
keywords
TLS muster
SSL suhtluses
TLS fingerprinting
SSL communication
defence date
language