title
Ülevaade hiljutistest trendidest põllumajandus-toidutehnoloogia innovatsionis ja riskikapitalifirmade rollist seoses Euroopa roheleppega
Recent trends in Agrifood tech innovations in response to the European Green Deal and the role of venture capital companies in sustainable innovation
author
LEE, Bernadette Jia Rong
supervisor
KARPICHEV, Yevgen
SWERTS, Katrien
defence date
05.07.2023
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 22.05.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal