title
Tee ristlõigete alternatiivide analüüs E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) teelõigu eelprojekti näitel
Road cross-section alternative analysis E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa highway Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) section on preliminary design stage
author
Jerjomenko, Aleksei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access