title
Süsinikdioksidi mineraliseerimisprotsessiuurimine põlevkivi- ning tsemenditööstuse jäätmetel põhinevates süsteemides
Exerimental Study of CO2 Mineralisation in Burnt Oil Shale and Cement Bypass Dust Based Systems
author
Cem Usta, Mustafa
keywords
süsiniku sidumise tehnoloogiad
aluselised jäägid
sorbendid
carbon capture technologies
alkaline wastes
sorbents
defence date
language