title
Psühhosotsiaalse ohuteguri mõju Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži töötajatele
The impact of psychosocial risk factors on the employees of Tartu College of Tallinn University of Technology
author
Villako, Kätlin
supervisor
defence date
language