title
110 kV õhuliini kandemastide projekteerimine Tartu-Reola-Maaritsa põhjal
Design of 110 kV overhead powerline support towers based on Tartu – Reola - Maaritsa
author
Poll, Taavi
keywords
raudbetoonkandemast
äikesekindlusenivoo
isolatsiooni koordinatsioon
vähimad lubatud õhkvahemikud
reinforced concrete support tower
overhead powerline
lighting performance
electrical clearances
supervisor
defence date
language