title
Kliendi tajutavat väärtust mõjutavad tegurid ja kliendikogemuse mõõtmine Kliendi Jõupingutuse Indeksi näitel
Factors that affect customers perceived value and measuring customer experience using the sample of Customer Effort Score
supervisor
defence date
language