title
Java rakenduste ühiktestimise alternatiivraamistike empiiriline analüüs ja võrdlus AHP meetodil
Empirical analysis and comparison of alternative Java unit testing frameworks using AHP method
author
Tambre, Kris
supervisor
defence date
language