title
Likviidsusjuhtimise äriprotsessi analüüs ja parendamine ettevõtte AS LHV Varahaldus näitel
Analysis and Improvement of the Liquidity Management Business Process on the Example of AS LHV Varahaldus
author
Kuzovkov, Erik
supervisor
Roost, Mart; Sirel, Eve
defence date
language