title
Kohustus kaitsta tsiviilisikuid relvastatud konfliktis
Responsibility to Protect Civilians in Armed Conflict
author
Errib, Abu Etin Concord
keywords
relvastatud
ÜRO Inimõiguste Komitee
Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt
armed
International Covenant on Civil and Political Rights
defence date
language