title
Loode-Eesti rannikuvee optiliste omaduste seostamine klorofüll-a ja heljumi kontsentratsioonide muutlikkusega
Optical properties of the Estonian NW coastal sea associated to the variability of chlorophyll-a and total suspended matter concentrations
keywords
veeoptika
veekogude kaugseire
kaugseire algoritmid
klorofüll-a
Sentinel-2
Sentinel-3
water optics
remote sensing algorithms
chlorophyll-a
supervisor
defence date
language