title
Mikroettevõtete valmisolek e-müügiarvetele üleminekuks suhtlusel avaliku sektoriga
Preparedness of Micro-enterprises to use Electronic Sales Invoices in Communication with Public Sector Organisations
author
Iliste, Veiko
defence date
language