title
Tume kolmik ja tsentraalne mõjutustee: isikuomadustel põhinev andmepüügi uuring
Dark Triad in Central Route to Persuasion: A Personality-based Phishing Susceptibility Study
keywords
manipuleerimisrünne
tähelepanu
õngitsemine
tume kolmik
tsentraalne
perifeerne
mõjutustee
appeal
phishing vulnerability
dark triad
attention
central
peripheral
route to persuasion
supervisor
defence date
language