title
Elektrikaubikute kasutamine viimasel miilil DPD Eesti Tallinna kullervedude näitel
Using electric vehicles for last mile delivery: a case study of DPD Estonia's Tallinn courier service
author
Heinsoo, Ott
supervisor
defence date
language