title
Ettevõtte keskkonnaalane vastutus energiaettevõtte turundusstrateegias: juhtumianalüüs
Corporate environmental responsibility in the marketing strategy of an energy company: a case study
author
Haasto, Tuuli
keywords
Environmental responsibility
energy industry
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus