title
Eesti põlevkivi kadude analüüs
Analyses of Estonian oil shale losses
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Uibopuu, Lembit
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access