title
E-toimiku avalikele kohtuandmetele ligipääsu võimaldamise lahendus
Solution to Enable Public Access to E-File Public Court Records
keywords
e-toimik
avalikud kohtuandmed
e-file
public court records
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit