title
DeNOx seadme töötamise eripärad põlevkivikatlas TP-101
Operating peculiarities of DeNOx unit in oil shale boiler TP-101
author
Fedorov, Evgeny
keywords
NOx moodustumine
Zeldovitši mehhanism
kütuse astmeline põletamine
NOx
formation
Zeldovich mechanism
staged combustion of fuel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.