title
Veeslahustuvate põlevkivifenoolide eksraheerimise Kiviter-protsessis tekivast uttveest metüülisobutüülketooniga uurimine
Studies of solvent extraction of water-soluble shale phenols from the Kiviter process phenolic water using methyl isobutyl ketone
Исследование процесса экстракции водорастворимых сланцевых фенолов из подсмольной воды производства Kiviter метилизобутилкетоном
author
Baerends, Elena
keywords
veeslahustavad fenoolid
vedelik-vedelik ekstraktsioon
metüülisobutüülketoon
water-soluble shale phenols
liquid-liqiud extraction
methyl isobutyl ketone
MIBK
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access