title
IKT baasmõistete modelleerimine mitte-IKT kliendi vaates ontoloogial põhineva vahendi arendusega
Modelling of basic ICT concepts from the perspective of non-ICT client for ontology-based tool
author
Kann, Taavi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network