title
Sotsiotehniliste kujutluste loomise juhtumiuuring: Klerose detsentraliseeritud vaidluste lahendamise protokoll
Case study of sociotechnical imaginaries in the making: kleros decentralized dispute resolution protocol
author
Perdrisat, Simon
keywords
sociotechnial imaginary
kleros
technology policy
supervisor
defence date
language