title
Aheraine sõelmete kasutamine ja selle mõjust keskkonnale Estonia kaevanduse näitel
Repurposing of fine particle fraction of oil shale waste rock and its environmental effects in Estonia Mine
author
Tohver, Valdo
supervisor
defence date
language