title
Tehnoloogia mõju raamatupidajate tööle ning raamatupidajate valmisolek tulevasteks muutusteks
The impact of technology on the work of accountants and the readiness of accountants for future changes
author
Vinglas, Kadi
defence date
language