title
Turupõhine nõudluse juhtimine ehitusmaterjalide jaekaubanduses
Market-driven Demand Management in construction materials’ retail business
author
Komaško, Olga
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Villemi, Ene-Mall
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information