title
PID kontrolleriga automaatjuhtimise simulaator
Process control simulator with PID controller
author
Mednikov, Ragnar
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal