title
BREEAM-i mõju platsikorraldusele Arter kvartali näitel
Impact of BREEAM on construction site management for arter quarter
author
Almosen, Cärola
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus