title
Päikesepaneelide tootlikkuse analüüs praktilistes tingimustes
Expected performance analysis of photovoltaic panels in practical conditions
author
Löper, Madis
keywords
PV-paneelide karakteristikud
PV-paneelide tootlikkus,PV-paneelide testimine
PV panel characteristics
PV panel productivity
PV panel testing
supervisor
defence date
language