title
Aluste paigutamise rakenduse loomine Haven Kakumäe jahisadama näitel
Creating a Vessel Packing Application Based on Haven Kakumäe Marina
author
Lagle, Alari
keywords
irregulaarsete kujundite pakkimine
Konva.js
irregular shapes packing
defence date
language
department / college