title
Madal- ja kõrginteraktiivsete meepurkide kasutamine küberrünnakute ja pahavara kompleksanalüüsiks
Comprehensive Analysis of Cyber Attacks and Malware Using Low- and High-Interaction Honeypot
author
Korkmaz, Onur Aydin
keywords
madalinteraktiivsed meepurgid
kõrginteraktiivsed meepurgid
low-interaction
high-interaction
defence date
language