title
Tarbija kindlustunde mõju kinnisvarahindadele Rootsi näitel
The effect of consumer confidence on real estate prices in the example of Sweden
author
Kostabi, Katrin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus