title
Erinevate kütuste väävlisisalduse vähendamine adsorptsioonimeetodil
Desulfurization of Different Fuels by Adsorption Method
author
Saluveer, Keith-Neal
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information