title
Mõjutajaturunduse kampaania loomine sotsiaalmeedias
Creating influencer marketing campaign in social media
author
Salminen, Kalle Tapani
defence date
language